Scout Gaming launches virtual sports products in Mexico with Logrand

The leading virtual betting and sports provider, B2B, Scout Gaming, has just agreed to a trade deal. Accordingly, the Mexican gaming and entertainment group, Logrand Entertainment Group, will be granted full access to the entire Norwegian sports virtual platform.

According to the official press release, this strategic agreement is key to Scout Gaming, when the Mexican market is similar to the neighboring markets, the US and the American market Lating wider.

Before the upcoming launch, Norwegian-based suppliers will complement the sport and a few new tournaments in addition to what the company currently offers. According to the press release, Fantasy Sports will be released by Logrand’s online brand Strandus and is expected to take place at the latest in the first half of this year.

Nhà cung cấp cá cược và thể thao ảo hàng ngày B2B hàng đầu, Scout Gaming, vừa đồng ý một thỏa thuận thương mại, theo đó, tập đoàn giải trí và trò chơi Mexico, Logrand Entertainment Group, sẽ được cấp quyền truy cập hoàn toàn vào toàn bộ nền tảng thể thao ảo của công ty Na Uy này. Theo thông cáo báo chí chính thức, thỏa thuận chiến lược này là chủ chốt đối với Scout Gaming, khi thị trường Mexico tương tự như thị trường láng giềng, Mỹ và thị trường Châu Mỹ Lating rộng lớn hơn. Trước khi ra mắt sắp tới, nhà cung cấp có trụ sở tại Na Uy sẽ bổ sung các môn thể thao và một vài giải đấu mới thêm vào những gì công ty hiện đang cung cấp. Dự kiến ra mắt trước Quý 2: Theo thông cáo báo chí, Fantasy Sports sẽ được ra mắt bởi thương hiệu trực tuyến Strandus của Logrand và dự kiến sẽ diễn ra vào muộn nhất trong nửa đầu năm nay. Nhận xét về mối quan hệ đối tác mới, Giám đốc điều hành của Scout Gaming, Andreas Ternström nói: “Chúng tôi rất hài lòng với thỏa thuận này, giúp chúng tôi gia nhập vào thị trường Mexico. Chúng tôi thấy tiềm năng lớn trong khu vực và tự hào được Logrand, một trong những thương hiệu hàng đầu của Mexico lựa chọn. Tham vọng xây dựng việc cung cấp các sản phẩm hàng đầu phù hợp với tham vọng của chúng tôi. Thỏa thuận này cũng củng cố thêm vị trí của Scout Gaming, là nhà cung cấp B2B hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực thể thao ảo.” Giám đốc vận hành trực tuyến của Logrand Entertainment Group, Lenin Castillo đã giải thích tầm quan trọng của bản thỏa thuận mới này: “Liên minh mà chúng tôi thành lập cùng với Scout Gaming Group để cung cấp sản phẩm Thể thảo, tăng cường cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng và nền tảng giải trí trực tuyến đa dạng cấp cao của chúng tôi - chúng tôi chắc chắn sẽ thấy số lượng người dùng mở rộng và với sự hợp tác này sẽ củng cố vị trí hàng đầu của chúng tôi trong ngành.”

Commenting on the new partnership, Scout Gaming CEO Andreas Ternström said: “We are very pleased with this agreement, helping us to join the Mexican market. We see great potential in the region and are proud to be Logrand, one of Mexico’s leading brands of choice. The ambition to build the supply of top products in line with our ambitions. The agreement also reinforces the position of Scout Gaming, a leading global B2B provider in the field of virtual sports.”

Logrand Entertainment Group’s online operations manager, Lenin Castillo, explained the importance of this new agreement: “The alliance we formed with the Scout Gaming Group to provide Herbal products, enhance oranges providing our customers with quality services and our highly diversified online entertainment platform – we will definitely see the number of users expanding and with this cooperation will reinforce the top position. in our industry. ”

According to the press release, Fantasy Sports will be released by Logrand’s online brand Strandus and is expected to take place at the latest in the first half of the year.